Home   General   Preinscripció i matrícula 2019-20

Preinscripció i matrícula 2019-20

 PORTES OBERTES 13 de març 2019  a les 18 hores

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d’infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació.

INFORMACIÓ CONSORCI

FULL SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

GUIA DE PREINSCRIPCIÓ 2019-20

ÀREA D’INFLUÈNCIA

Difusió de l’oferta
Presentació de sol·licituds
Presentació de documentació
Publicació de llistes amb el barem provisional
Presentació de reclamacions
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions
Sorteig del número per al desempat
Publicació de llistes ordenades definitives
Publicar oferta definitiva
Publicació de les llistes d’admesos
Matriculació

Podeu consultar l’àrea d’influència. La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LA PREINSCRIPCIÓ:

General:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa el Departament d’Ensenyament consultarà el codi CIP de la targeta sanitària individual al CatSalut.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*

wordpress темы.