Home   Què fem?   Projectes

Projectes

Els projectes són plans de treball amb uns objectius determinats que s’aproven en Claustre i que tenen una durada a llarg termini. En general, els projectes queden després implementats com a treball d’escola.

Robòtica

 

Des de les BeeBots fins al Scratch, tota l’escola s’endinsa dins el món de la robòtica.

Mostra dels tallers: http://laviniafestes.blogspot.com.es/p/tallers-descola.html

 

First Lego League

FIRST LEGO LEAGUE (FLL) és un repte internacional que desperta l’interès dels joves per la investigació, la resolució de problemes, la ciència i la tecnologia.

Els pilars del programa són els valors FLL que emfatitzen d’aprendre dels companys, la competició amistosa, l’aprenentatge i la contribució a la societat.

Els participants a FLL:

 • Dissenyen, construeixen, proven i programen robots.
 • Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui.
 • Apliquen conceptes de matemàtiques i ciències en la vida real.
 • Desenvolupen les habilitats i competències del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.
 • Hi participen i es diverteixen en tornejos i celebracions en format esportiu.

http://www.firstlegoleague.es/ca/

 IMG_20170209_100748

 

Apadrinament lector

APADRINAMENT LECTOR

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades pels alumnes de 5è i 1r i els alumnes de 6è i 2n.  El grans fan de padrins de lectura i els alumnes més petits fan de fillols.

Els padrins de lectura adquireixen el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector dels seus fillols. Els ajuden a aprendre a llegir d’una manera motivadora i engrescadora per aconseguir despertar el gust per la lectura i l’escriptura.

 

Projecte PILE (Pla Integral de LLengües estrangeres)

PILE 3El curs 2013-14 encetem el projecte PILE. La finalitat d’aquest projecte és potenciar al màxim la competència oral anglesa els primers cursos d’Educació Primària en els diferents àmbits i situacions possibles, dins i fora del context escolar.

Els alumnes de 1r i 2n de Primària realitzaran en llengua anglesa els tallers setmanals i les colònies.

Els alumnes de 3r i 4t de Primària realitzaran en llengua anglesa els tallers setmanals i una sortida puntual.

http://laviniapile.blogspot.com.es/

Filosofia 3-12

El projecte Filosofia 3-12 pretén ajudar als nens i nenes a pensar per si mateixos, partint dels fets quotidians de la seva vida.

A la vegada pretén afavorir i fomentar el diàleg filosòfic a l’aula, entorn a temes importants des d’un punt de vista de l’educació humanística i també ambiental.

Per aconseguir aquests objectius es disposa de diferents materials adaptats a cada edat, com poden ser llibres, pel·lícules, música, etc. En aquest projecte participen tots els nens i nenes de l’escola.

Més informació a http://www.grupiref.org/

Les TIC en el procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

Es tracta d’un projecte en el qual, sota l’assessorament d’Ana Teberosky, s’intervé en les pràctiques educatives escolars per tal de millorar l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i la competència comunicativa de l’alumnat.

Es potencia l’ús dels recursos de mediació tecnològica per part del professorat i de l’alumnat, oferint models de bones pràctiques en l’àmbit de la comunicació oral i escrita i l’ús de les TIC.

En aquest projecte participen els alumnes des de P3 fins a 6è. Podeu veure el treball que fan en els blogs dels seus cursos.

Presentació projecte

Camí escolar

espai amic

El Camí Escolar és un projecte de ciutat per la formació i l’educació en valors des de l’autonomia, la solidaritat i la bona convivència; un itinerari senyalitzat que facilita que els infants vagin i tornin a peu a l’escola de manera segura.

Ha de ser reconegut per aquells que l’utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús.

 http://camiescolarlavinia.blogspot.com.es/

 

Projecte Comenius

És un programa educatiu internacional adreçat a alumnes des d’Ed. Infantil a 6è de Primària.

 

Té com a objectius:

 • Promoure associacions escolars de qualitat.
 • Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i personal educatiu.
 • Donar suport a l’ús innovador de les TIC.
 • Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
 • Impulsar la millora dels enfocaments pedagògics i de la gestió escolar.
 • Facilitar la difusió i valoració dels resultats i productes de projectes i mobilitat.

La nostra escola ha portat a terme un projecte comú The armony of cultures amb Itàlia, Hongria i Polònia. Podeu veure tots els treballs realitzats al blog http://harmonyofcultures.blogspot.com.es/

Escoles Sostenibles

http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/agenda-21-escolar

 

L’Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Des del curs 2002-03 s’han realitzat diferents projectes medi ambientals:

 • Reutilització dels llibres de text
 • Enjardinament del pati i adequació dels espais verds
 • Reciclatge de llibres de lectura per Sant Jordi
 • L’aigua, un bé escàs
 • Pati verd: reciclatge. Ús de la carmanyola.
 • Reutilitzem l’escola

En aquests moments ja estem treballant en el nou projecte triennal 2012-2015.

Bones pràctiques en Coeducació

El projecte “M’espavilo molt bé a casa” implica tots els nens i nenes de l’escola des de P3 fins a 6è i tot l’equip de mestres.

Amb ell, el curs 2010-11, l’Escola va guanyar el Premi “Bones pràctiques en la coeducació a les Corts” convocat per aquest districte.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/districtes-de-bcn/20110309/fil-agulla-igualtat/937238.shtml

wordpress темы.