Home   Qui som?   Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions. Està integrat per mestres i per representants de famíles, del personal no docent, i de l’Ajuntament.

Presidenta Maria José Sánchez
Representants de mestres Laura Pareja(Secretària)

Cèlia Moreno

Marisa Foix

Pilar Aparicio

David Massoni

Representants de famílies
Ricard Vilalta
Josep Carbonell
Javier SelvaMayte Medran
Representant de l’AMPA Imma Pedemonte
Representant del personal d’administració i serveis Maria José López
Representant municipal Maria Isabel Marin
wordpress темы.