Home   Qui som?   Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions. Està integrat per mestres i per representants de pares i mares, del personal no docent, i de l’Ajuntament.

Presidenta Maria José Sánchez
Representants de mestres Laura Pareja(Secretària)

Cèlia Moreno

Marisa Foix

Pilar Aparicio

David Massoni

Representants de mares i pares Maria Jesús Velasco
Josep Carbonell
Javier Selva

Mayte Medran

Representant de l’AMPA Imma Pedemonte
Representant del personal d’administració i serveis Maria José López
Representant municipal Maria Isabel Marin
wordpress темы.