Home   Qui som?   Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de gestió on els representants de cada sector educatiu consensuen la presa de decisions. Està integrat per mestres i per representants de famíles, del personal no docent, i de l’Ajuntament.

Presidenta Maria José Sánchez
Representants de mestres Laura Pareja (Secretària)

Cèlia Moreno

Teresa Ferré

Pilar Aparicio

David Massoni

Noemí Dalmau

Representants de famílies
Ricard Vilalta

Josep Carbonell

Javier Selva

Adriana Garrote

Representant de l’AMPA Nerea Garcia
Representant del personal d’administració i serveis Maria José López
Representant municipal Lluïsa Rodríguez
wordpress темы.