Warning: Declaration of quickmenu_nav_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /homepages/46/d477757208/htdocs/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 421

Warning: Declaration of Walker_Category_Filter::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /homepages/46/d477757208/htdocs/wp-content/themes/peekaboo/admin/common-functions.php on line 488
Projecte educatiu | Escola Lavínia
Home   Com som?   Projecte educatiu

Projecte educatiu

ESCOLA ACTIVA

L’objectiu és vetllar per l’educació integral dels alumnes, ajudant-los a desenvolupar les seves capacitats emocionals, intel·lectuals i físiques.

 • Es potencia la relació i l’esperit de col·laboració.
 • Es vetlla per l’adquisició de l’autonomia personal adient a cada edat.
 • Es posa cura en el desenvolupament de la sensibilitat artística i creativa mitjançant les activitats plàstiques i musicals.
 • Es procura desenvolupar l’equilibri físic i harmònic del cos a través del joc i dels exercicis gimnàstics i esportius.
 • S’estimula l’interès per la recerca i el plaer d’aprendre mitjançant la motivació, la manipulació i l’observació directa.
 • Es tendeix a la globalització de tots els continguts i no a les especialitzacions parcials.
 • S’intenta que l’alumne/a sigui el subjecte actiu del seu propi procés d’aprenentatge utilitzant la metodologia constructivista.

ESCOLA CATALANA

El català és la llengua base d’aprenentatge i la llengua vehicular utilitzada en totes les comunicacions.

El castellà s’introdueix com a segona llengua en el 1r curs de Cicle Inicial. En acabar l’ensenyament obligatori, dominen ambdues llengües indistintament.

Com a llengua estrangera es treballa l’anglès a partir de P5.

ESCOLA COEDUCADORA

Es vetlla per un desenvolupament individual i una convivència equilibrada entre ambdós sexes, potenciant l’educació per a la igualtat, per tal que això no sigui mai motiu de discriminació ni d’inhibició enfront de cap tipus d’aprenentatge o d’actuació cívica.

ESCOLA DEMOCRÀTICA I PLURALISTA

L’Escola es defineix aconfessional en l’aspecte religiós i pluralista en l’aspecte ideològic.

 • Es manté un clima de tractament respectuós en totes les actuacions i vivències entre els membres de la comunitat escolar.
 • La convivència i l’aprenentatge passen per un procés de participació igualitària i no autoritària.
 • Es pretén fomentar l’esperit crític, la tolerància, el respecte a sí mateix i als altres, sense cap tipus d’adoctrinament, a fi que els alumnes sàpiguen conviure dins d’un món ideològicament plural i siguin lliures en les seves eleccions.
 • Es respecten les opcions religioses i ideològiques de totes les famílies i s’entén que la formació en aquests aspectes és responsabilitat dels pares.

PEC

El PEC és un document que recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques.

Cliqueu l’enllaç per conèixer el PEC del nostre centre.

wordpress темы.